BAOB

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi

 

Tanıtım Yerleşke Yönetimi Ve Denetim Kurulları Kat Malikleri Genel Kurulu Yönetim Planı

BAOB Yönergeler Kat Planları Galeri İletişim S.S. Akademik Odalar Birliği Yapı Kooperatifi

TANITIM

BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YERLEŞKESİ

Akademik Odalar Yerleşkesi inşaat taban alanı 6.773,75 m2 dir.Toplam altı katlı binada ,dört bloktan oluşan 17 Akademik Meslek Odasının yeri ile Belediyeye ait blokta 15 Akademik Meslek Odasının yeri ,Oditoryum,Fuaye,Toplantı salonu ve iki kat Otopark bulunmaktadır.

-1 ve -2 Otopark katında 214 araçlık otopark,Belediyeye ait bölümde ,zemin katta restoran,1,2 ve 3. Katta 15 adet ofis,Oditoryum (488 koltuk kapasiteli) ,zemin katta Çok amaçlı toplantı salonu( 200 koltuk kapasiteli) ve fuayeleri bulunmaktadır.

 

YÖNETİM PLANI

 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre hazırlanmış olan Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi (BAOB) yönetim planının amacı, BAOB yerleşkesinde taşınmazlarda kurulmuş ve kurulacak olan ve birbirleriyle bağlantılı yapıları kapsayan kat mülkiyeti ilişkilerinin yönetim konusunu düzenlemektir. Yönetimden doğabilecek sorunları çözecek kuralları koymak, kat maliki veya kiracılarının yönetime ilişkin hukuki durumlarını belirlemek, bu sıfatla ya da sair suretle kat mülkiyeti ilişkilerine taraf veya dâhil olanların hak yetki, ödev ve sorumluluklarını saptayarak taşınmazın tamamında güvenli huzurlu ve sağlıklı bir tasarruf düzeninin kurulup devam etmesini sağlamaktır.

 

KATMALİKLERİ GENEL KURULU

 

Kat malikleri genel kurulu her yıl Ocak ayı içinde toplanır. İlk toplantı çoğunluk sağlanamadığı için yapılmazsa, ikinci toplantı da çoğunluk aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir. Kat malikleri aslen toplantıya katılamayacaksa vekâlet vererek toplantıya iştirak etmelerini sağlayabilirler.

 

YÖNETİM VE DENETİM KURULU

 

Bursa akademik Odalar Birliği Yerleşkesi , kat mülkiyet kanuna göre üç yönetim kurulu üyesi ve iki denetim kurulu üyesi tarafından ve BAOB yönetim planı esaslarına göre yönetilmektedir.

 

Büyük maliyetlerle gerçekleştirilen ve yüksek işletme giderleri olan modern ve akıllı tesisimizin ömrünün uzatılması, teknik performans düzeylerinin korunarak en düşük maliyetler ile işletilmesi Yönetimlerimizin hedefidir.Sakinlerimizin daha güvenli, daha temiz ve daha konforlu mekânlarda yaşamalarını sağlamak için çalışılmaktadır.

 

GENEL GİDERLERE KATILIM

 

Yerleşkenin işletme, bakım ve devamlılığının sağlanabilmesi için bağımsız bölümlerin mal sahibi veya kiracılarından aylık aidat toplanmaktadır.

 

BAOB YERLEŞKESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Hizmet gruplarının koordineli bir şekilde çalışmasını temin etmek, gerekli organizasyonları yapmak, işlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak, gerekli personeli işe almak ve personelle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmak, işin yürütülmesi ile ilgili gerekli malzemeleri varsa gereçleri temin etmek, satın alma, muhasebe, ambar ve personel işlerini organize etmek, idari ve mali işlerin yürütülmesine yardımcı olmak, aidatları hesaplamak ve toplamak, gerekli yazışmaları yapmak, Oditoryum, Sergi alanları ve Ortak Salon’ un organizasyonunu yapmak ile ilgili görevleri Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Site yönetiminin verdiği yetki çerçevesinde yürütülmektedir. Yerleşke ile ilgili resmi kurumların istediği belgeleri süresi içinde düzenleyerek ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.

 

Elektrik, mekanik,sıhhi tesisat, inşaat işleri ve Yerleşkenin temizlik ve güvenlik ile ilgili, iş güvenliği ve kalite yönetimine uygun olarak organizasyonu yapmak ve işlerin kontrolünü sağlamak,

 

Yerleşkenin Elektrik, mekanik ve sıhhi tesisatları, çevre aydınlatma ve ortak alan aydınlatmaları düzenli olarak kontrol edilmektedir.

 

Yerleşkenin Elektrik, mekanik ve sıhhi tesisatları, çevre aydınlatma ve ortak alan aydınlatmaları düzenli olarak kontrol edilmektedir.

 

 • Hidrofor makine dairesi sistemleri günlük kontrolleri, Isı merkezine ait sistemlerin günlük kontrolleri
 • Otopark havalandırma karbon monoksit dedektör bakım ve temizliği
 • VRF klima iç üniteleri ,AHR-V havalandırma sistemleri filtre temizliği
 • Jeneratör sistemi haftalık testleri
 • Diesel ve elektrikli yangın pompası haftalık testleri
 • Özel sahne aydınlatması, konferans ses sistemi, simultane sistemi, projeksiyon sistemi tüm teknik ekipmanların kullanılması
 • Yerleskede bulunan dâhili ve harici 62 adet kameranın bakımları
 • Yerleşkede ortak alanlar ve bağımsız bölümlerdeki çeşitli arıza ve tamiratlar
 • Yerleşkede bulunan bağımsız bölümlere ve ortak alanlara ait elektrik panolarının periyodik olarak bakımı ve kontrolü
 • Siprinker ve yangın ihbar sistemi kontrolü

Tüm bu işler İşletme Müdürlüğüne’ne bağlı çalışan

 

1 adet Elektrik teknisyeni,1 adet Sıhhi tesisat teknisyeni,4 adet Temizlik görevlisi,6 adet güvenlik görevlisi ile Yerleşkenin teknik,temizlik ve güvenlik hizmetleri yerine getirilmektedir.

BAOB YERLEŞKESİ GÜVENLİK BİRİMİ

 

5188 sayılı yasaya uygun güvenlik personeli ile 7 gün 24 saat esasına uygun kesintisiz olarak çağdaş güvenlik hizmeti bulunmaktadır. Can ve mal emniyetini koruyarak huzurlu bir ortam yaratılmaya çalışılmakta, Yerleşkede görevlendirilen personel Giriş-Çıkış Kontrolü, 20.00 – 08.00 saatleri arası devriye görevlerini yerine getirirler. Ayrıca tüm giriş ve çıkışlar güvenlik kameraları ile 7/24 izlenmektedir. Kurduğumuz güvenlik sistemleri kişilerin güvenlik kaygısı olmadan günlük yaşamlarını sürdürmelerine katkıda bulunmaktadır.

 

BAOB YERLEŞKESİ TEKNİK BİRİMİ

 

Deneyimli, konusunda uzman teknik kadrolarımız binamızın ihtiyaç duyduğu optimum teknik işletim, plânlı bakım, acil müdahale ve onarım hizmetlerini yapmaktadır.,1 adet Elektrik ve1 adet Mekanik teknisyeni görev yapmaktadır .Elektrik, mekanik ve ısı sistemlerinde olası sorunları önceden teşhis eder; Yangın ihbar sistemi,Kamera kontrol sistemi,Otopark co ve havalandırma sistemi,Dahili anaons sistemi,elektrik tesisatı,su tesisatı,kanalizasyon tesisatı, jeneratör ve elektrik panolarının; VRF klima sistemlerinin transfer ve tahliye pompalarının düzenli ve koruyucu bakımlarını yaparak, beklenmeyen giderleri en aza indirir.

 

Teknik Hizmetler

 

 • Teknik İşletim ve Bakım - Onarım
 • Periyodik Teknik Bakım
 • Elektronik Güvenlik Sistemlerinin İşletimi
 • Yangın Uyarı Sistemlerinin Uygulanması
 • Asansörlerin bakımının takip edilmesi,
 • Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesi,
 • Girilen her mevsimde, o mevsimin olası sorunları için önlemlerin alınması,(kış ayında oluşacak buz/don için tuz stokunun kontrolü gibi)

ISITMA SİSTEMİ

 

Isıtma sisteminde doğalgaz kullanılmakta olup Isıtma sistemleri hava durumuna göre bağlı olmakla beraber 01 Kasım – 30 Nisan tarihleri arası 08.00 - 17.30 saatleri arasında çalışmaktadır.

 

Sistemlerin çalıştırılmasında Enerji tasarrufuna dikkat edilmekte ,tüm bağımsız bölümler ısı pay ölçer sistemi ile tüketimleri takip edilmektedir.Ana giriş holü yerden ısıtma sistemi ile ısıtılmaktadır.

 

Bu itibarla sistemlerimizin çalıştırılmasında Yönetim Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda:

 

1.Kışın dış ortam sıcaklığı 15 derecenin altına düşmeden ısıtma sistemi çalışmaması, iç hacim konfor sıcaklık değeri 23 0C’ yi aşmayacak şekilde çalışmakta,Cumartesi günleri saat 12.00’den sonra ve Pazar günleri Isıtma sisitemi çalıştırılmamaktadır. Isıtma kazanları, bakım ve onarımı İşletme Müdürlüğü denetiminde yetkili bakım firmasınca yapılmaktadır.

 

OTOPARK HAVALANDIRMA VE DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ

 

Otoparklar CO sensörleri ile donatılmış,duman tahliye santraline gelen alarmalar sayesinde sistem devreye girerek jetfan’lar vasıtası ile havalandırma sağlanmaktadır. Havalandırma ve CO sistemi sistemi, bakım ve onarımı İşletme Müdürlüğü denetiminde yetkili bakım firmasınca yapılmaktadır.

 

YANGIN ALARM SİSTEMİ

 

BAOB yerleşkesi yaklaşık 1.215 adet duman detektörü, Bilgi işlem kontrollü tam otomatik tip yangın ihbar işletimi santrali sayesinde ihbarın alındığı noktalar anında tespit edilerek müdahale edilmektedir. BAOB yerleşkesi yangına karşı 3081 adet sprinkler sulu sistem koruyucular ile donatılmıştır. Yangın alarm sistemi, bakım ve onarımı İşletme Müdürlüğü denetiminde yetkili bakım firmasınca yapılmaktadır.

 

ASANSÖR SİSTEMİ

 

BAOB yerleşkesinde; 2 adet, 6 duraklı elektrikli ve 2 Adet ,6 duraklı hidrolik insan asansörü olmak üzere 4 adet asansör ile hizmet vermektedir.

 

Asansör sistemi, bakım ve onarımı İşletme Müdürlüğü denetiminde yetkili bakım firmasınca yapılmaktadır. Tüm asansörlerin aylık ve yıllık bakımları yönetmeliklere uygun olarak düzenli olarak yapılmakta ve MMO tarafından yıllık periyodik kontrolleri yapılmaktadır.Asansörler Jeneratör hattına bağlı olup herhangi bir enerji kesintisinde jeneratör devreye girmektedir.

 

ELEKTRİK SİSTEMİ

 

BAOB yerleşkesinde 1600 kVA gücünde trafo bulunmaktadır. Tüm bağımsız bölümler kendi elektrik sayaçları ile Elektrik Kurumu abonesidir ve ödemelerini Elektrik Kurumuna yapmaktadır.

 

JENARATÖR SİSTEMİ

 

BAOB yerleşkesi ,mevcut tesisatın bir kısmı ile asansörler elektrik kesilmesi halinde otomatik olarak devreye girmek üzere 600 kVA jeneratör devresine bağlanmış bulunmaktadır. Jeneratörlerin yıllık bakımları hizmet alım yöntemi ile bakımcı firmalara yaptırılmaktadır.

 

TELEFON SİSTEMİ

 

Bina içinde yer alan telefon santralinde Yerleşke içinde lokal haberleşmeyi sağlayacak dahili telefon sistemi ile tüm birimler birbiriyle haberleşmektedir.Telefon santralinin bakımı hizmet alım yöntemi ile bakımcı firmalara yaptırılmaktadır.

 

SOĞUTMA SİSTEMİ

 

Soğutma sisteminde tüm birimler VRF klima sistemi ile bireysel olarak soğutma va ısıtma yapabilmektedir. Ortak alanlar ve Oditoryum ısıtma ve soğutması Çatı tipi paket klimalar tarafından sağlanmaktadır. Soğutma sistemi, bakım ve onarımı İşletme Müdürlüğü denetiminde yetkili bakım firmasınca yapılmaktadır.

 

HAVALANDIRMA SİSTEMİ

 

BAOB yerleşkesinde tüm birimlerde bireysel olarak AHRV ısı geri kazanım üniteleri kullanılmaktadır.

 

MERKEZİ UYDU TV SİSTEMİ

 

Uydudan ayrı ayrı çanak antenlerle alınan t.v. yayınları tüm birimler aynı kalitede yayınları izleme olanağı sağlamaktadır.

 

SESLENDİRME VE ANONS SİSTEMİ

 

BAOB yerleşkesi dahili anons ve müzik yayının yapıldığı seslendirme - anons ünitesinden yayın yapılmakta ve yine binanın her yerine aynı netlik ve kalitede müzik ve anonsların ulaşmasını sağlamaktadır

 

KAMERA KAYIT SİSTEMİ

 

Sistemimizde 62 adet kamera, dört adet kayıt cihazı ve monitör bulunmaktadır. Güvenlik Merkezin de bulunan sistem yirmi dört saat izlenmekte ve kayıt yapmaktadır. Kameraların konumları yerleşkenin çevresi ve ortak alanların tümünde kaydedilen bu görüntüler dört ile yedi gün arasında saklanmakta olup herhangi bir olumsuzluk olduğunda izlenebilmektedir.

 

BAO YERLEŞKESİ TEMİZLİK BİRİMİ

 

BAOB genel mahalleri ,ortak alan wc’leri ,çatı,merdiven ve asansörler,otoparklar,Oditoryum ve toplantı salonu, dış alanların temizliği ,dış cephe camlarının temizliği ve yeşil alanların bakımı dışarıdan hizmet alınarak yapılmaktadır.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 BAOB

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri