BAOB

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi

 

Tanıtım Yerleşke Yönetimi Ve Denetim Kurulları Kat Malikleri Genel Kurulu Yönetim Planı

BAOB Yönergeler Kat Planları Galeri İletişim S.S. Akademik Odalar Birliği Yapı Kooperatifi

FUAYE TAHSİS YÖNERGESİ

 • BAOB ortak alan ve Fuayeler,Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Yönetim Planı hükmüne göre Yerleşke Yönetim Kurulu tarafından , yönergeye göre yürütülür.
 • Fuaye ve ortak alanları,fuar ve gelir getirici etkinlik için kullanmak isteyen Kurum, etkinlik tarihinden en az iki hafta önce, dilekçe ile Yerleşke İşletme Sorumlusuna müracaat ederek rezervasyon yaptırır.
 • Fuaye ve ortak alanların ; Yerleşke üyelerine, bakanlıklara ve bağlı kamu kurumlarına tahsisi, tahsis edilecekse aşağıda belirtilen ücret tarifesinden alınacak kullanım ücreti ,BAOB Yerleşkesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Gelen talep BAOB Yerleşkesi Yönetim Kurulu'na sunulur ve Yerleşke Yönetim Kurulu onayı ile kesinlik kazanır.
 • Düzenlenecek etkinlikle ilgili olarak Mülki ve Mahalli idarelerden alınması gereken her türlü güvenlik önlemleri ve izinler düzenleyici kuruma aittir. Fuayelerin tahsis edildiği gün Maliye, Emniyet, Belediye ve benzeri kamu kurumları ile düzenleyici kurum arasında doğabilecek olası sorunlardan BAOB YERLEŞKESİ YÖNETİMİ sorumlu değildir.
 • Fuaye alanı planlaması etkinliği gerçekleştiren kurum tarafından yapılacak,ekte gösterilen fuaye kullanım alanlarının dışına çıkamayacak ve kendisine tahsis edilmiş alanda yönerge şartlarına uygun olarak ürün ve hizmetlerini sergileyecektir.
 • Etkinlik öncesi ve süresince giriş alanında etkinliği tanıtıcı nitelikte afiş, broşür, kitap, cd, vs. tanıtım malzemeleri ile ilgili yasal izinler düzenleyici kurum tarafından alınacaktır. Etkinliğin amacı dışında afiş, pankart gibi materyaller asılamaz.Etkinlik kapsamında tanıtım amacı dışında ücretsiz verilenler hariç, izin olmaksızın ürün satışı yapılamaz.
 • BAOB yerleşkesi fuaye kullanım ücret bedelini zamanında yatırmayanların etkinliği iptal olur. İptal edilen etkinliklerin ücreti iade edilmez, ancak afet, ölüm vb. geçerli mazeretini belgelediği takdirde başvuru sahibine tahsis ücreti geri ödenir.
 • Adına tahsis yapılan kurum, bu hakkını başka kişi veya kuruluşa devir edemez.
 • Etkinlik günü, etkinliği gerçekleştirecek olan kurum/kişi ve katılımcıların beraberinde getireceği eşyaların kaybolmasından,çalınmasından,hasara uğramasından ve değerinde meydana gelebilecek zararlardan BAOB YERLEŞKESİ YÖNETİMİ sorumlu değildir, sorumluluk etkinliği gerçekleştirene aittir.
 • Ortak alan fuayelerde yanıcı, patlayıcı ve ateşle ilgili gösteri yapılamaz, kullanılamaz. Demirbaşa kayıtlı bulunan malzemeler BAOB dışına çıkartılamaz , kaybolması veya zarar görmesi halinde faaliyeti tertip eden kurumdan bu zarar tahsil edilir.
 • Kullanıcının hizmetine açık tutulan mekânlarda, kullanım süresi içinde meydana gelecek her türlü hasarı , faaliyeti tertip eden kurum tanzim eder .BAOB yerleşkesi 24 saat kamera ve güvenlik birimi tarafından kontrol edilmektedir.Etkinlik hazırlık aşamasından başlamak üzere,etkinlik sonuna kadar meydana gelebilecek her türlü yangın,doğa ve toplum olayları hırsızlık vb.gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek zarar,ziyan ve can kaybından BAOB site yönetimi sorumlu değildir.
 • Etkinlik süresince genel alanların temizliği BAOB yönetimi tarafından yapılacaktır.Katılımcı etkinlik süresince stand içi temizliğini kendisi yapmakla yükümlüdür.
 • Elektrik, malzeme vb. Yerleşke İşletme Sorumlusu bilgisi ve onayı alınmadan kullanılamaz.
 • Etkinliğin gerçekleşmesini izleyen en fazla 4 saat içinde etkinlikte kullanılan malzemelerin Yerleşke Fuayelerinden alınması ve taşınması gerekir. Malzemelerin kaybolmasından ya da hasara uğramasından BAOB YERLEŞKESİ YÖNETİMİ sorumlu değildir.
 • Etkinliğin biletli ya da ücretli olması halinde bilet satışı, kontrolü ve diğer hizmetleri için bulundurulması gerekli elemanlar etkinliği düzenleyen kuruluşa aittir.
 • Gerçekleştirilen etkinliklerin fotoğraf, video v.b.’lerinin alınabilmesi etkinliği gerçekleştirenin iznine bağlıdır. BAOB YERLEŞKESİ YÖNETİMİ bu konuda hiç bir sorumluluğu üzerine almaz.
 • Ortak alan Fuayelere duvar , kapı , tavan ve pencerelerine hiçbir şey yapıştırılamaz,alanın zeminini delemez,çivi çakamaz,zımbalayamaz,yapıştırıcı maddeler kullanamaz.Aksi takdirde günlük kullanım ücretinin 2(iki)katı cezalı ücret öder. Branda veya afiş talepleri olduğunda Yerleşke İşletme Sorumlusuna bildirilmelidir.
 • Fuaye tahsisi yapılan kurumlar izin aldıkları faaliyetin kapsamı dışında herhangi bir faaliyet ve gösteride bulunamazlar. Faaliyeti tertip eden kurum yürürlükteki kanunlara bağdaşmayan faaliyetlerden sorumludur.
 • Yerleşke ve Tüm Müştemilatlarında İlgili Mevzuat gereği sigara içmek yasaktır. Etkinlik süresince bu hususa uyulması konusunda gerekli tedbirler kullanıcı tarafından alınacaktır. Bu hususta BAOB YERLEŞKESİ YÖNETİMİ'nin olası zararlarını kullanıcı kurum tazmin eder.
 • Programda yapılacak değişiklik için en az üç gün önce Yerleşke İşletme Sorumlusuna bilgi verilecek ve değişiklik konusunda onay alınacaktır. Aksi takdirde kullanım ücreti tahsil edilmiş olması halinde bu bedel iade edilmez, gelir kaydedilir.
 • Otopark,WC,ücretsizdir.
 • Etkinlik Ortak alan fuayeler Teknik Bölüm tarafından kontrol edilir.
 • Yönergedeki anlaşmazlıklar için Bursa Mahkemeleri yetkilidir.

 

AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ

YERLEŞKESİ YÖNETİMİ

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2023 BAOB

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri