BAOB

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi

 

Temmuz Ayı Toplantı Kararları

Temmuz Ayı Toplantı Kararları

19 Temmuz 2016, Salı

Karar Tarihi   :  18.07.2016

Karar Sayısı  :   2016/07

Kararlar        :

Gündem         1 : Darbe Girişimi

Karar              1 : ZMO Bursa Şubesi tarafından hazırlanan taslak metninin bileşenler ile paylaşılarak üzerinde ortaklaşıp, ortaklaşılamayacağının sorulmasına,

Gündem         2 : Uluslararası İş Gücü Yasa Tasarısı

Karar              2:Konu ile ilgili TMMOB tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. BAOB olarak mücadeleye destek kararı alındı.

Gündem         3: DOSAB Termik Santrali yeni ÇED Başvuru Dosyası

Karar              3: BAOB Dönem sözcülüğü tarafından ÇED başvuru dosyasının bileşenlerimiz ile paylaşılmasına ve mücadelenin DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu ile birlikte sürdürülmesine,

Gündem         4: Mevsimlik Tarım İşçileri Ziyareti

Karar              4: Yenişehir bölgesindeki mevsimlik tarım işçileri ziyaretinin ardından, Bursa Tabip Odası ve ZMO sekretaryasında ortak rapor hazırlanmasına,

Gündem         5: Yerleşkede Ortak İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanı çalıştırılmasının görüşülmesi

Karar              5: Konunun bileşenlerimizin kendi kararlarına bırakılmasına,

Gündem         6: Kadının Sesi Konferansı

Karar              6: Uluslararası Sinemacılar Derneği tarafından organize edilecek olan etkinlik bilgilendirme yazısının bileşenlerimiz ile paylaşılmasına,

Gündem         7: Myrleia  Antik  Kent  Platformu çalışmaları

Karar              7: Platform çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Platform etkinliklerinin dönem sözcülüğü tarafından bileşenlere duyurulmasına,

Gündem         8: Gölyazı ve Gümüştepe (Misi) Yönetim Planı  

Karar              8: Konunun bileşenlerimizin kendi kararlarına bırakılmasına,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

31 Ocak 2021, Pazar

 

BİLİMSEL İLERLEME İÇİN DEMOKRATİK VE ÖZERK ÜNİVERSİTE

 

17 Temmuz 2017, Pazartesi

 

BAOB Temmuz Ayı Toplantı Gündemi

 

12 Haziran 2017, Pazartesi

 

BAOB Haziran Ayı Toplantı Kararları

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2023 BAOB

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri