BAOB

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi

 

MAYIS AYI TOPLANTI KARARLARI

BAOB 09.05.2016 TARİHLİ TOPLANTI KARARLARI hk.

09 Mayıs 2016, Pazartesi

Karar Tarihi   :  09.05.2016

Karar Sayısı  :   2016/05

 

Kararlar        :

  1. Orhaneli Maden OSB hakkında Maden, Kimya, Ziraat, Orman, Çevre Mühendisleri odaları, Şehir Plancıları Odası, Bursa Tabip Odası ve Bursa Barosu’ndan oluşan bir komisyon oluşturulmasına, komisyonun konu hakkında teknik görüş raporu hazırlamasına,
  2. Mudanya-Ketedere Ro-Ro Limanı projesi kapsamında Şehir Plancıları Odamız tarafından birimlerin bilgilendirilmelerine,
  3. Kayapa’da yapılmak istenen Tehlikeli Atık Depolama ve Yakma Tesisine karşı oluşturulan Bursa-Kayapa Çöp Depolama ve Yakma Tesisine Hayır Platformunun desteklenmesine,
  4. 18.07.2013 tarih ve 819 sayılı meclis kararı ile onaylanan “Gemlik İlçe sınırları içinde yer alan mevcut sanayi ve depolama alanlarında ilave kömür, kurşun, çinko, amonyak, nitrikasit v.b. madenler ile yanıcı, parlayıcı, boğucu ve patlayıcı cinsten maddelerin depolanması, işletilmesi, üretim ve satışı yapılamaz.” Şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Notu Değişikliği, Gemlik Belediye Meclisi’nin 06.03.2013 tarih 129 sayılı kararı ile kabul edilen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.04.2013 tarih 455 sayılı kararı ile onaylanan “Gemlik İlçe sınırları içerisinde yer alan ve yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, korozif ve toksik madde üreten, kullanan ve depolayan kurumların kapasite gelişimine ve yeni tesis yapımına yönelik taleplerine izin verilmeyecektir.” Şeklindeki 1/1000 ölçekli imar planı hükmünün ve Gemlik Belediye Meclisi’nin 10.07.2012 tarih 249 sayılı kararı ile kabul edilen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.09.2012 tarih ve 910 sayılı kararı ile onaylanan “Gemlik ilçe ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan, Gemlik Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları, Depolama Alanları ve Sanayi Alanlarında her türlü olumsuz etkisi bulunan ve toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek olan kömür, krom, kurşun, bakır, çinko vb. madenleri ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı her türlü maddenin depolanması yapılmayacaktır” şeklindeki plan notunun Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin 2015/1532 nolu kararı ile iptaline istinaden  Gemlik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih ve 18824468-349-2920/8204 sayılı yazısı ile birimlerimizden görüş talep edilmiştir. Konu ile ilgili çalışma yapmak üzere Şehir Plancıları Odası, Kimya, Çevre, Jeoloji, Jeofizik Mühendisleri Odaları, Bursa Tabip Odası ve Bursa Barosu’ndan oluşan bir komisyon oluşturulmasına ve gerekli çalışmaların bu komisyonca yapılmasına,
  5. DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu tarafından alınan karara istinaden 15 Mayıs 2016 tarihinde İzmir Aliağa ilçesinde organize edilecek “Termik Santrallere Karşı Dayanışma Etkinliği” ulaşım giderleri ile 16 Mayıs 2016 tarihinde organize edilecek olan Kara Atlas uzun metraj belgesel giderlerinin BTO, SMMMO, MMO, ZMO, EMO, KMO ve Bursa Barosu’nca karşılanmasına, Kara Atlas belgesel gösterimi için BAOB Oditoryumunun bedelsiz tahsis edilmesine,

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 

31 Ocak 2021, Pazar

 

BİLİMSEL İLERLEME İÇİN DEMOKRATİK VE ÖZERK ÜNİVERSİTE

 

17 Temmuz 2017, Pazartesi

 

BAOB Temmuz Ayı Toplantı Gündemi

 

12 Haziran 2017, Pazartesi

 

BAOB Haziran Ayı Toplantı Kararları

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 BAOB

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri